//china-cms.oss-accelerate.aliyuncs.com/b0fb3df340698c57848b904939c96d4c.jpg?x-oss-process=image/resize,p_100/format,webp

聯繫匯率牢不可破 鞏固香港金融中心定位

若投資者直接將人民幣兌成美元,或會進一步影響匯價。相反,若投資者將人民幣兌成港元,一方面可以對沖匯價風險,另方面又不會影響到人民幣兌美元匯價,不致影響國家的發展策略。聯繫匯率的存在,不但有助香港鞏固金融中心的地位,同時更有機會成為中美兩國的貨幣戰爭的戰場。對香港投資者而言,未嘗又是一個新的商機。摘自:https://w...

//china-cms.oss-accelerate.aliyuncs.com/08becb29dea765e3/4.jpeg?x-oss-process=image/resize,p_100/format,webp

關於貓的冷知識,只有都知道了,才是真的了解貓

所以,生活中你叫貓,貓不理你,不是它聽不見,塵蟲而是它真的不想和你說話。這時候用一條魚幹試著喊一喊可能更有用。貓的眼睛同樣具有神秘,首先貓的瞳孔可以發現隨著環境光線,或者情緒變化,一旦貓咪瞳孔放大,說明此時附近光線較暗,或者貓咪害怕。其次,貓的動態視力和遠距離視力都很好,但靜態視力和近距離視力不好。(20厘米以下不可見...

為了提升香港小孩的自理能力,史丹福游泳學校推出香港首個求生拯溺及歷奇夏令營,由澳洲皇家拯溺總會昆士蘭外籍導師親自教導。課程包括游...
14 Sep

【醫學美容】韓國美肌AQUA PEEL及HYDRAFACIAL功效教學!最新價錢效果比較

首爾的醫學美容世界聞名。亦都係比較率先推出Aqua Peel美容儀器嘅國家。真正來自韓國嘅Aqua Peel醫學美容儀器,係會有三種不同嘅精華原液。會喺療程嘅時候分別使用。韓國皮膚管理中心Aqua Peel,配合使用嘅3種不同溶液:S1 S2 S3。各有不同用途。S1包含乳酸菌、酵母精華,主要用嚟溶化角質,其實主要係A...